kokos yoghurt

(English : scroll further )

Mange sliter med laktoseintoleranse ikke minst laktoseallergi. Jeg selv har en intoleranse som viser seg å være genetisk.

Er dette ironisk at en fransk dame kan ikke tåle melk ? Når legen sa til meg at jeg måte holde meg fra melkeprodukter, eller verden min har kollapset. Mange retter er laget med krem, ost eller melk.

Jeg har vart gjennom mye frustrasjon når jeg bestiller mat på restaurant, på flyplass eller er invitert på middag hos en venn.  Å spise yoghurt er også veldig lett når man er sulten. Med allergi, man må planlegge alle type situasjoner.

alternativer på butikker er ikke så veldig spennende : jeg er ikke spesial glad i havre yoghurt  og soya har dårlig rykt i forhold med hormon forstyrrelse. se artikkel her.

Jeg tenker også på veganer som vil ikke spiser melk og andre som kanskje vil prøver andre type smak.

2 -3 måneder siden, begynte jeg å føler flere ernærings spesialister for å få mer tips om kosthold som er hormonvennlig.  Da, så jeg mange ganger oppskrifter av kokosyoghurt med probiotikk. Probiotikk er fantastisk for tarmbakterier og jeg ble veldig spent å prøve.

For denne oppskriften, bruker jeg en yoghurt maskin. Mange franske familier har en yoghurt maskin. Det er veldig praktisk fordi maskinen holder varmen veldig stabil. Jeg prøvd med ovnen en dag men resultanten ble ikke der.

 

oppskriften finner du ned<3

31773058_2110773262486149_8456093901999046656_n

 

IMG_5152

 

Brown Cream Cookies General Recipe Card (4)

 

Hvis du har ikke yoghurt maskin, ingen stress … her det beste oppskriften jeg fant på nett fra Minimalist baker

https://minimalistbaker.com/easy-2-ingredient-coconut-yogurt/


Many people struggle with lactose intolerance, not least lactose allergy. I myself have an intolerance that turns out to be genetic.

Is this ironic that a French lady can not tolerate milk? When the doctor told me I way to keep me from milk products or my world has collapsed. Many dishes are made with cream, cheese or milk.

I have been through a lot of frustration when I order food at the restaurant, at the airport or are invited for dinner with a friend. Eating yogurt is also very easy when you are hungry. With allergies, one has to plan all types of situations.

The options at the shops are not very exciting: I’m not particularly fond of oat yogurt and soy has bad rumor in terms of hormone disturbance. See article here.

I also think of vegans who do not want to eat milk and others who might want to try other types of flavor.

2 -3 months ago, I began to feel more nutritionists to get more tips on diet that are hormone-friendly. Then, I saw many recipes of coconut yoghurt with probiotics. Probiotics are amazing for intestinal bacteria and I was very excited to try.

For this recipe, I use a yoghurt machine. Many French families have a yogurt machine. It is very convenient because the machine keeps the heat very stable. I tried the oven one day but the resultant was not there.

 

If you do not have a yogurt machine, no stress … here the best recipe I found online from Minimalist baker

https://minimalistbaker.com/easy-2-ingredient-coconut-yogurt/

 

Brown Cream Cookies General Recipe Card (6)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s